postheadericon Dlaczego warto się ubezpieczyć?

Polskie przysłowie mówi „przezorny, zawsze ubezpieczony”. Niezależnie od naszego wieku czy statusu majątkowego, a także społecznego, codziennie narażeni jesteśmy na niebezpieczeństwa. By w razie zdarzeń losowych zabezpieczyć finansowo siebie i naszych bliskich, coraz więcej ludzi decyduje się na wykup odpowiedniego ubezpieczenia. Na polskim rynku ubezpieczeniowym działa kilkadziesiąt mniejszych i większych towarzystw ubezpieczeniowych, które zajmuja się także funduszami. Oprócz podstawowych i obowiązkowych ubezpieczeń, jakie oferuje każdemu pracownikowi ZUS, istnieją także dodatkowe ubezpieczenia. Gwarantują one, że w razie zdarzeń losowych, w zależności od rodzaju ubezpieczenia, osoba ubezpieczona lub jej bliscy, otrzymają rekompensatę finansową za poniesione straty.

Do najczęściej wykupywanych ubezpieczeń należą oczywiście ubezpieczenia na życie. Zabezpieczają one osobę ubezpieczoną i jej bliskich przed wypadkami, które niesie ze sobą życie, takimi jak śmierć, czy częściowe lub całkowite inwalidztwo.

Firmy ubezpieczeniowe oferują także dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne. Wykupienie takiej polisy gwarantuje komfort leczenia osoby ubezpieczonej i jej bliskich. W ramach takiego ubezpieczenia, każdemu przysługuje dużo więcej usług medycznych, a także lepsze warunki leczenia niż w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS.

Ubezpieczyć możemy nie tylko siebie i naszych bliskich, ale także nasz majątek. Różnego rodzaju ubezpieczenia majątkowe dotyczą wyłącznie miania albo odpowiedzialności cywilnej. Obejmują one ubezpieczenia mienia na wypadek różnych kataklizmów, kradzieży, błedów popełnionych przez człowieka. Ubezpieczyć możemy praktycznie wszystko, począwszy od zwierząt hodowlanych, przez maszyny i urządzenia, po budynki.

Jednym z rodzajów ubezpieczenienia majątkowego jest ubezpieczenia komunikacyjne. Istenieją różne rodzaje ubezpieczeń pojazdów, obowiązkowych i dodatkowych. Do obowiązkowych ubezpieczeń należy ubezpieczenia OC, na mocy którego, ubezpieczyciel przejmuje na siebie ekonomiczne skutki szkód wyrządzonych przez osobę ubezpieczoną osobom trzecim.

Zanim jednak towarzystwo wypłaci nam odszkodowanie, należy zgłosić zaistniała szkodę w instytucji, w której jesteśmy ubezpieczeni.